Skabelsen af en Labyrint – Creating a Labyrinth

Torben, Christian, Jan og Sascha og mange andre, der kom forbi, har lagt deres energi i skabelsesprocessen. Disse billeder fortæller mere end 1.000 ord, hvor meget arbejde, fokus og koncentration, der er blevet lagt i skabelsen af Straagaardens Labyrint, der stod færdig den 21. december 2017 ved vintersolhverv, hvor lyset kommer tilbage.

Torben, Christian, Jan and Sascha and many others who came by, have put their energy into the creation process. These images say more than a 1000 words, how much work, focus and concentration have been put into the creation of Straagaarden´s labyrinth, that was finished on the 21st December 2017 at winter solstice, where the light returns.