STRAAGAARDEN – ET BÆREDYGTIGT HALMHUS BYGGET AF KÆRLIGE HÆNDER, DER ÅNDER OG OPFYLDER 2020 KRAVENE

Straagaarden er bygget som en firlænget gård på cirka 900 kvm med vægge af hårdt komprimeret halm, der er pudset op med ler. Det giver et smukt udseende og et sundt indeklima. Straagaarden er måske Danmarks største halmhus.

Gården er blevet flyttet op, og niveauet for gården er blevet hævet cirka 2,5 meter i forhold til den tidligere gård for at sikre effektiv dræning og mod oversvømmelser ved heftige regnskyl.

Den tidligere gård var bygget med asbest, var meget faldefærdig og lå, hvor søen er nu. Så værdispildet ved at rive ned var minimalt, da alt byggeaffald blev genbrugt i størst muligt omfang.

3 SLAGS HALMHUSE

Der eksisterer tre forskellige halmhus konstruktioner:

 1. Ingen trækonstruktion, hvor halmvæggene bærer taget, der bliver løftet på plads når væggene er på plads
 2. Indvendig trækonstruktion, hvor man kan se trækonstruktionen i rummet og ofte midt i rummet
 3. Skjult trækonstruktion, hvor konstruktionen er skjult i væggene

Straagaarden er den sidste slags. Trækonstruktionen er limtræ leveret af det finske firma Kerto.

Murene er halmballer (50cm tykke x 80 cm bredde og 2 meter høje), som er høstet lokalt, med 5 cm ler på indersiden og 5 cm kalkpuds på ydersiden, så at huset kan ånde. Der er ingen dampspærre i murene, så man bor ikke i en gummistøvle med et ventilationsanlæg.

Gulvenes isolering består af 70 cm muslingeskaller – som er et affaldsprodukt fra Limfjorden – der skulle derfor kun betales for transporten. Ovenpå muslingeskallerne er der lagt 20 cm Sundolitt plader (en slags flamingo plader) og herefter gulvvarme.

Vinduerne er 3 lags energivinduer fra Rationel, der er ejet af VELUX. Og hoveddøren er en energidør fra Vahle A/S, der opfylder BR 2020.

Gården overholder 2020 kravene, hvilket betyder at den overholder energikravene i bygningsreglement 2020, som er de strengeste bygningskrav. Det vil sige, at gården bygget med halmvægge opfylder energiklasse A.

Opvarmning sker via et jordvarmeanlæg, hvor slangerne, der opsamler varmen fra jorden, er lagt ud i marken.

På taget er der et stråtag med en Sepatec branddug. Og karnapperne er inddækkede med kobber, da stråtag og zink ikke kan sammen, da strået afgiver syre, som ødelægger zink.

BYGGEPROCESSEN

 1. Først blev fundamentet støbt
 2. Så blev muslingeskaller lagt i gulvet
 3. Herefter Sundolitt pladerne, varmeslanger og så blev et dæk støbt øverst i beton
 4. Så blev trækonstruktionen forankret i fundamentet og rejst
 5. Stråtaget blev lagt for at beskytte halmballerne i byggeprocessen
 6. Halmballerne sat i væggene
 7. Væggene blev pudset med ler indvendigt og kalkpuds udvendigt
 8. Vinduer og døre blev sat i.

Alt spildevand bliver opsamlet i et minirensningsanlæg som renser vandet til en kvalitet som kan udledes direkte tilbage i jorden. Det tømmes en gang imellem for de rester, der ikke kan udledes tilbage til jorden.

Straagaarden er omkranset af 33 hektar økologisk dyrket jord. Gødning kommer fra økologiske grise, der bor i nærheden.

Der er ved at blive etableret en forrest garden – Perma kultur – på marken til højre, når man kommer op ad indkørslen.

Der er skabt et visdomshjul på den ene mark og en labyrint på den anden mark. En klokke bor i tårnet til at kalde folk ind.

Intentionen med byggeriet er at PÅVISE, at det er muligt at bygge bæredygtigt, smukt og med et fantastisk indeklima, og til en lav pris cirka 10.000 kr. per kvadratmeter, hvor vi ikke selv var med-byggere, men var privilegieriet af kærlige hænder udefra.

TAK TIL KÆRLIGE HÆNDER

På billedet ser I Ida Bergquist og Søren Gregersen med hænderne i ler, naveren Morten, Christopher R. Fink, Hans-Henrik Elg Jensen, Niels P. Larsen, Leif Stage, Carsten A. Jensen, Martin Pedersen, Søren Sylvest, Allan Broholm, Kim Lundbak, Dennis Pedersen, Sune Glarbo, Tahir, Michael Dirksen, Lorant Toth, Kenneth Munk, Tomas Devulis, Frederik Mattsson og mange andre kærlige sjæle, der lagde deres energi og hænder i at skabe Straagaarden. Hjertelig taknemmelighed til jer alle.