permaculture

/ˈpəːməkʌltʃə/

The development of agricultural ecosystems intended to be sustainable and self-sufficient.

Forest Garden eller Permakultur

Der er ved at blive etableret en Forest Garden eller en permakultur på en af Straagaardens marker. En permakultur er en vedvarende kultur, som bygger på en filosofi om at dyrke i overensstemmelse med naturens principper, så at naturen selv holder orden i eget hus. Altså en minimal indsats med et maksimalt udbytte.

Der ligger dog en stor indsats i planlægningen og skabelsen af selve skovhaven. En skovhave fungerer som et selvstændigt økosystem, der ikke skal have tilføjet gødning udefra og hvor der ikke anvendes pesticider. For at opnå dette resultat kræves at den sædvanlige monokultur (altså at man kun har en slags afgrøde) bliver erstattet af en polykultur med mange forskellige arter, som understøtter hinanden.

I denne præsentation kan du lære og høre mere om Straagaardens Forest Garden.

Permakultur har tre hovedtemaer:

  1. En etik, der kræver hensyntagen til jorden som en helhed.
  2. Økologiske principper, der iagttager naturlige systemer.
  3. Et design, som kan implementeres og vedligeholdes med et minimalt forbrug af ressourcer.

Kilde: Wikipedia