d. 16. december

Dagens høst fra skovhavekurset i Permakultur og Forrest Gardening

Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen fik vist os alle, at denne form for have-/skovbrug ikke blot er sund fornuft om at skabe i samklang med naturen, men også at se en skovhave som en unik mulighed for at få næringsrig mad på en nem måde.

Formiddagen gik med at sætte os ind i skovhavens terminologi og logik. Og efter frokost blev vi inddelt i grupper, der fik til opgave efter en fysisk besigtigelse og analyse, at komme med et forslag til design af en skovhave til Straagaarden.

De største indsigter og høst fra dagen omkring jorden var:

  • At når vi pløjer jorden ødelægges de strukturer, som er naturligt opbygget af bakterier, orme og andre levende organismer
  • At visse planter medvirker til at forbedre jorden ved at hente mineraler op fra dybere jordlag og herved gøder jorden på en naturlig måde
  • At en skovhave er et selvorganiserende system, hvor diversiteten skaber en naturlig balance, der forhindrer sygdomme

De største indsigter og høst fra dagen omkring relation var:

  • Når flere mennesker arbejder på den samme sag, skabes innovative og kreative løsninger, der ellers ikke ville have vist sig
  • En sådan proces opleves både sjov, energigivende og meningsfyldt
  • Og den skaber et fællesskab, der har lyst til at fortsætte sam-skabelsen og mærke det færdige resultat.

Download en pdf med tekst og billeder

DETTE KURSUS ER AFHOLDT

Skovhavekursus – Perma Kultur – Forrest Gardening

Dato: Søndag den 14. december 2014 kl. 9.30 – 12.00 samt kl. 13.00 – 17.00
Sted: Straagaarden, Bregnerødvej 8, Bregnerød, 3250 Gilleleje
Arrangør: Tina Monberg & Erik Pfeiffer
Undervisere: Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen, www.permakulturhaven.dk

Skovhaver er dyrkning af afgrøder i tre dimensioner, hvor træer, buske og grøntsager indgår i et designet, fuldintegreret økosystem. Skovhaver efterligner en naturlig skov, og dyrkningsformen er modstandsdygtig overfor ekstremt vejr, samtidig med at der sikres kulstoflagring og regenerering af jordens ressourcer.

På dette intensive kursus gennemgår vi designteknikker til små- og store skovhaver, samt dyrkningsmetoder, der egner sig til skovhaver i Danmark. Vi tager udgangspunkt i Straagaardens kommende skovhave, som vi designer på dagen. Kurset er en kombination af teori og praktisk designarbejde, hvor du som deltager selv er med til at udarbejde Straagaardens skovhavedesign.

På kurset gennemgås flerårige grøntsager, kendte og ukendte frugt- og nøddetræer, samt eksempler på blandingskulturer, som egner sig til skovhaven.

PROGRAM

Kl. 9.30-12.00:
Kort intro til permakulturdesign, principper og etikker. Teori om skovhaven og brugen af flerårige afgrøder (træer, buske, grøntsager).

Kl. 13.00-17.00:
Teknikker og metoder til design og etablering af skovhaven. Design af Straagaardens skovhave.

OM UNDERVISERNE

Karoline (biolog) og Tycho (inkarneret plantemand) har mange års erfaring med dyrkning af bæredygtige haver. Parret underviser i permakultur havebrug og skovhaver, samt holder foredrag om bæredygtig livsstil og permakultur. Parret bor på Friland, Djursland, hvor de har bygget et off-grid halmhus og skabt en skøn skovhave med mere end 250 spiselige planter. Fra planteskolen sælges spændende spiselige træer, buske og flerårige grøntsager. Stedet er akkrediteret LAND center, hvor man har mulighed for at se permakultur i praksis. Se mere på www.permakulturhaven.dk